top of page
Skaparverkstad

Krumelur arrangerar en rad olika aktiviteter på temat film. Att ge tid och utrymme för upplevande av film, reflektion och skapande är vår röda tråd. Här är några exempel på genomförda projekt:

 

Dega och filma

Under hösten 2022 har vi hållit en workshop i leranimation. Barnen fick skapa egna karaktärer och bygga en scenografi. Kursen möjliggjordes genom stöd från Stiftelsen Greta och Bodens kommun. Se en av filmerna här!

 

Skapande förskola

Under våren och hösten 2018 fick alla 4- och 5-åringar i Bodens kommun göra animationer.

Barnen byggde först scenografier/miljöer, sedan skapade de figurer och rekvisita av lera. Slutligen gjordes animerade filmer med hjälp av stop motion. 


Processen avslutades med en gemensam filmvisning då barnen  tillsammans såg sina filmer på biograf Saga.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmskapande som integration

Under våren 2017 fick särskolan, förskolan, åk1 och åk 2 på Prästholmsskolan i Boden skapa filmtrailers på temat Hjältar. Barnen skrev manus, ritade bildmanus, filmade och klippte tillsammans med lärare och Charlotta Lennartsdotter.


Processen avslutades med en filmvisning på biograf Saga där Marianne Strand presenterade och pratade om film. 

Läs artikel om projektet här

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarjobb som filmskapare

Under augusti månad (2017) fick 14 ungdomar möjlighet att under tre veckor skapa film tillsammans med Charlotta Lennartsson. Ungdomarna fick skriva manus och göra bildmanus, utföra tekniktester, rekognoscera inspelningsplatser, filma och klippa. Även detta projekt avslutades med filmvisning. 

 

Arbetet skedde genom Filmpool Nord och stöd från Region Norrbotten.  

 

Läs artikel om projektet i Norrbottenskuriren 

 

BILDER: Lena  Tegström

bottom of page