Film och samtal

Sedan 2018 har vi visat film och kopplat visningen till tematiska samtal och skapande aktiviteter för barn. Teman som ligger oss särskilt varmt om hjärtat är:

- relationer (till oss själva, andra människor, andra arter, naturen, och till det vi tror på)

 

- frågor om liv, död och mening

 

känslor och behov

Vi är självklart öppna för förslag på teman och anpassar samtalsform och övningar efter målgrupp. Vi har erfarenhet av att arbeta med grupper från förskola upp till högskola.  Filmsamtal och aktiviteter passar också bra för gruppen äldre.

 

Text

Bild av en åttaårig flicka, skapad under en workshop knuten till kortfilmen Ormtyglar. Film i Sörmland 2018.

Lotta Lennartsdotter

Mail: info@souvenirfilm.se 

Adress: Lillån 1, 960 24 Harads   Telefon: 073 – 416 39 07
        

 

Marianne Strand

Mail: info@nonedyad.com

Adress: Ringvägen 7, 645 51 Strängnäs        Telefon: 073 – 314 73 97
        

 

Krumelurfilm kontakt