Vår vision

Krumelur är en plattform för att skapa, producera och sprida film för de yngsta och deras medtittare. Vår vision är berörande, fascinerande och spännande film, som ger möjlighet för den riktigt unga publiken att spegla sig i fiktiva och verkliga berättelser. Vi är övertygade om att film kan berika och påverka  våra liv på djupet!

Krumelur arbetar i nära dialog med publiken. Det gör vi bland annat genom workshops och filmvisningar tillsammans med förskola, skola och andra aktörer. 

Några av våra samarbetsparter är:

Filmpool Nord, Film i Sörmland, Folkets Bio och Kulturskolan i Boden.

Vi verkar i Norrbotten och Mälardalen. 

Vår metod