top of page
Vår vision

Krumelur är en plattform för att skapa, producera och sprida film för de yngsta och deras medtittare. Vår vision är berörande, fascinerande och spännande film, som ger möjlighet för den riktigt unga publiken att spegla sig i fiktiva och verkliga berättelser.

Vi är övertygade om att film både kan berika och påverka  våra liv på djupet!  

Vår metod

Krumelur arbetar i nära dialog med publiken och med de barn som medverkar i våra produktioner. Vi gör ofta research genom workshops och samtal med målgruppen och tar fasta på barns idéer under inspelningsprocessen. Att visa och tala om film med målgruppen är också en viktig del av vårt arbete, och här samarbetar vi  med förskola, skola och andra aktörer. 

Några av våra samarbetsparter är:

Filmpool Nord, Bodens kommune, Kulturskolan i Boden och Folkets Bio.

Vi verkar i hela landet med Norrbotten som bas.

bottom of page